Zřizovatelem Dětského domova a Školní jídelny v Klánovicích je

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
IČO:
000 64 581
tel: 224 224 224
ID datové schránky:
48ia97h

email: info@praha.eu
web: https://www.praha.eu