HISTORIE DDK


Hlavní budova
Hlavní budova

V lednu 1949 bylo rozhodnuto Zemským národním výborem o zřízení Státního dětského domova pro děti předškolního věku v Klánovicích.

V únoru 1949 bylo do klánovického domova přivezeno 45 dětí a zahájen provoz. V roce 1950 dostal dětský domov do užívání dům čp. 35, v roce 1953 dům čp. 151. V roce 1957 byla při dětském domově založena mateřská škola. V domě čp. 35 vznikla záchytná krajská karanténa. V roce 1959 bylo otevřeno zvláštní oddělení pro mentálně postižené děti. V roce 1961 byla založena mateřská škola internátní. V roce 1965 bylo zahájeno jednání na Ministerstvu školství v komisi mimoškolní výchovy při pedagogické radě MŠK o zřízení experimentálního dětského domova pro děti od 3 do 15ti let.

Dne 7. prosince 1965 byly otevřeny první rodinné buňky a od 1. září 1969 byly děti rozděleny do 4 heterogenních skupin (skupin složených z chlapců i dívek různého věku). V současné době je v dětském domově 7 heterogenních rodinných skupin pro děti ve věku od 3 do 18ti let, případně do ukončení přípravy na povolání.