O NÁS


NAŠE DĚTI

Důvody pro umístění dětí do dětského domova jsou zejména: zanedbávání výchovy, výživy a dalších rodičovských povinností, fyzické a psychické týrání, pohlavní zneužívání, aj. Pokud k nám do domova přijdou děti, u kterých je předpoklad, že se nebudou moci vrátit do původní rodiny, nebo o ně nikdo nejeví zájem a jsou tedy právně volné, hledáme pro ně aktivně hostitelské rodiny. Při vyhledávání pěstounských a adoptivních rodin spolupracujeme s naším zřizovatelem.

VŠEDNÍ DEN V DĚTSKÉM DOMOVĚ

Pro socializaci dětí je důležité, aby se co nejvíce pohybovaly mezi běžnou populací, jejich denní režim je téměř stejný, jako režim dětí ve funkčních rodinách. Navštěvují většinou místní základní školu v Klánovicích, výjimečně praktickou školu v Úvalech nebo v Českém Brodě. Studenti dojíždějí na střední školy, zpravidla do jiných částí Prahy. Máme studenty středních škol s maturitou i studenty vysokých škol. Děti navštěvující ZŠ Klánovice obědvají v naší jídelně, děti studující na středních školách jinde v Praze mají zajištěny obědy ve svých školách.

Odpoledne se děti připravují na další školní den - píší úkoly a učí se. Mnoho z nich potřebuje doučování, které u nás probíhá velmi intenzivně - téměř každý den. Alespoň jednou týdně pracují děti v zahradách domova, hrabou listí nebo uklízejí okolí.

Děti se v domově volně pohybují, navštěvují se, mají možnost vycházek, které hojně využívají i k samostatným výjezdům do centra Prahy. Často k nám přicházejí návštěvy - kamarádi dětí, příbuzní, známí. O víkendu některé děti odjíždějí na návštěvy rodin, starší děti chodí na brigády.

Na zájmové kroužky přihlašujeme děti do škol, které navštěvují, nebo do kroužků v obci Klánovice a v jejich širším okolí. Cílem je opět začlenění dětí z DD mezi populaci vrstevníků. Nejoblíbenější zájmovou činností je fotbal, který naši chlapci hrají v klubu FC Klánovice.

Večer připravují děti společně s vychovateli jídlo a uklízejí po sobě. O víkendu si děti s vychovateli zajišťují samostatně nákupy, vaří, úklízejí a jezdí na výlety stejně, jako v rodinách.