Darovací smlouva - vzor - věcný dar


Darovací smlouva - vzor - finanční dar


Vnitřní řád platný od 1.1.2020

Vnitřní řád platný od 15.6.2023


ŠVP Dětského domova a Školní jídelny Klánovice platný od 1.1.2020


Formulář "Vyúčtování záloh vychovatelů"

Schránka důvěry - řád