Darovací smlouva - vzor - věcný dar


Darovací smlouva - vzor - finanční dar


Vnitřní řád platný od 1.1. 2020

Vnitřní řád platný od 15.6. 2023


ŠVP Dětského domova a Školní jídelny Klánovice platný od 2.1. 2024


Formulář "Vyúčtování záloh vychovatelů"

Schránka důvěry - řád