Sponzoři a podporovatelé 2019

17.2.2020

Sponzoři a podporovatelé 2019 Děkujeme všem, kteří pomáhají našemu dětskému domovu:

 
 
 
 
 
 
Děkujeme společnosti NTT Czech Republic (Dimension Data Czech Republic) za průběžnou, dlouhodobou a všestrannou podporu našeho dětského domova.
S firmou náš dětský domov spolupracuje dlouhodobě, vedení firmy i mnozí její zaměstnanci investují svůj čas i své zkušenosti na pomoc a podporu našich dětí. Organizují a financují letní i zimní akce pro potěšení dětí. Společnost poskytuje finanční podporu na doučování našich dětí. V neposlední řadě také přispívá každému dítěti dárečkem pod stromeček podle přání dítěte. Velmi si ceníme této podpory a všem, kteří se na ní podílejí, patří náš velký dík.
 
 
Děkujeme panu V. Kozohorskému za stálou podporu našich dětí.
Již mnoho let podporuje děti v Dětském domově Klánovice pan V. Kozohorský. Věnoval každému dítěti jízdní kolo a každý měsíc přispívá jednotlivým dětem formou mimořádného kapesného. Děti pana Kozohorského milují a na jeho návštěvy se vždy upřímně těší.
 
 
Děkujeme paní L. Zachové a jejímu spolku „ANO, ANO“ za dlouhodobou podporu.
Lída Zachová je velmi schopná fundraiserka, která dokáže podporovat sponzorskými dary několik dětských domovů. Dětem v našem domově přispívá na kroužky - hlavně sportovní, ale i jiné zájmové kroužky, dále na školní akce, školy v přírodě, školní výlety, včetně výletů do zahraničí. Vymyslela také projekt Sen dětí, kdy plní dětem jejich přání - tak se např. některé děti projely ve ferrari, jiné byly v televizi - podívat se na natáčení seriálu, další dostaly vysněný kosmetický či kadeřnický kufřík. Dary jsou vždy určené přímo dětem, nikoli domovu, ale jsme za takovou podporu velmi rádi.
 
 
Děkujeme obecně prospěšné společnosti „Klánovice spolu“ za dlouhodobou podporu.
Klánovice spolu o.p.s. je spolek, který nás již několikrát podpořil významnou finanční částkou určenou konkrétním dětem na řidičské průkazy, zubní péči a jiné praktické a finančně náročné záležitosti v péči o děti. Díky tomuto spolku se již několik bývalých klientů DD uživí jako řidiči. Těžko měřitelné, ale o to záslužnější, je spravené sebevědomí dětí s pěkným úsměvem. Jsme velmi rádi, že nás podporují naši spoluobčané z Klánovic, velmi si příspěvku z místní komunity vážíme.
 
 
Děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky za finanční podporu.
Letos už počtvrté nás podpořila Nadace Jistota Komerční banky významnou finanční částkou na doučování dětí. Je to skvělá podpora vzdělávání, které je pro naše děti nejlepší investicí do budoucna. Speciální díky patří paní Janě Tolknerové z Komerční banky, která navštěvuje děti v domově a také nám pomáhá napsat žádosti a vyúčtovat projekt doučování.
 
 
Děkujeme společnosti WEMAC, spol. s r.o. za průběžnou podporu.
Firma WEMAC nás podporuje dlouhodobě, přispívá každý rok významnou finanční částkou na doučování dětí. Zakladatelé firmy pomohli finančně některým již dospělým klientům při jejich odchodu z dětského domova a přispěli také na vzdělání bývalých klientů. Speciální dík patří paní Ivě Kočové a manželům Kratochvílovým - ti podporu našeho domova iniciovali. Dlouhodobě se jim daří podporu dětskému domovu Klánovice ve firmě udržet.
 
 
Děkujeme panu Olegu Grytsykovi za opětovné zajištění letního jazykového a sportovního tábora.
Již několik let nám pomáhá pan Oleg Grytsyk, jeho bratr Ruslan Grytsyk a další jejich příbuzní a přátelé. Každý rok zajistí pro naše děti zcela zdarma letní sportovní tábor, na kterém se mluví anglicky. Děti na tábor rády jezdí, sportují a získávají nové přátele. Je již tradicí, že společně s panem Grytsykem a ostatními v červnu v Klánovicích grilujeme a slavíme konec školního roku.
 
 
Děkujeme panu A.Vaňkovi a firmě Awigo za podporu bývalých klientů našeho dětského domova.
Několik bývalých klientů dětského domova získalo díky p. Vaňkovi práci v jeho firmě, mnohým z nich pomohl finančně či užitečnými kontakty.
 
 
Děkujeme Nadaci Terezy Maxové za finanční dar určený jako příspěvek na  rekreaci našich dětí v letošním roce.
Děti  si  v průběhu letního tábora, na který byl příspěvek použit, velmi užívaly sportovních a jiných činností, které pro ně byly připraveny. Tábora se účastnily téměř všechny děti z našeho dětského domova a vždy se těší na následující.  Nadace nám průběžné také poskytuje vstupenky na zajímavé akce - sportovní i kulturní.
 
 
Děkujeme společnosti Coca-Cola HBC ČR, s.r.o. za hmotnou podporu domova.
Nápoje od Coca-coly - džusy a vody -  jsou vždy spravedlivě rozděleny na skupiny mezi děti a často je použijeme na občerstvení během výletů, či jako nápoj ke svačince do školy.
 
 
Děkujeme společnosti Globus, která nám již několik let poskytuje jednou ročně hmotnou podporu - potraviny, drogerii aj.
Poskytnutá podpora  je vždy spravedlivě rozdělena na rodinné skupiny, kde ji bezezbytku využijí. Obzvláštní dík patří paní Zdeňce Steinfeldové, která v Globusu vždy tento dar pro náš dětský domov zorganizuje.
 
 
Děkujeme nadaci Agrofert za poskytnutí finančního daru na rekreaci našich dětí.
O letošních prázdninách se rodinné skupiny z dětského domova mohly vypravit na zahraniční pobyt do Španělska, který byl spolufinancován z prostředků Nadace Agrofert. Bez tohoto příspěvku by se rekreace nemohla uskutečnit. Děti byly nadšené a u moře si náramně užívaly.
 
 
Děkujeme paní J. Hákové z Klánovic za poskytnutý finanční dar.
Paní Háková nás velmi překvapila - přinesla nám před Vánoci osobně finanční dar. Její návštěva potěšila nejen kvůli penězům, které se vždy hodí, ale také proto, že je obyvatelkou obce Klánovice, ve které náš domov sídlí. Jsme rádi, že máme v Klánovicích dobrou pověst a že nás podporuje někdo z místní komunity.
 
 
Děkujeme paní Šindelářové za poskytnutí finančního daru.
Závěrem tohoto roku nás velmi příjemně překvapil významný finanční dar od paní Šindelářové, které tímto vyjadřujeme velký dík, protože si jako bývalá obyvatelka Klánovic vzpomněla i na děti z Dětského domova Klánovice.
 
 
Děkujeme žákům a rodičům ZŠ Na Slovance za finanční sbírku ve prospěch našeho domova.
Paní učitelka Šebestová uspořádala společně s dětmi ze ZŠ Na Slovance jarmark a výnos za prodej výrobků věnovala dětem v našem Dětském domově. Děkujeme paní ředitelce, paní Šebestové a hlavně dětem, které se tak snažily pomáhat svým vrstevníkům.
 
 
Děkujeme společnosti Corinthia Hotels za hmotnou podporu našeho domova.
Paní Petra Kadlecová ze společnosti Corinthia Hotels nám nabídla odepsané televize z hotelu. Televize jsou funkční a rádi je využijeme. Paní Kadlecová také oslovila kolegy z firmy a za vybrané peníze přivezla vánoční dárky našim dětem.
 
 
Děkujeme spolešnosti Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. za poskytnutí daru.
Se zaměstnanci Procter and Gamble jsme strávili krásné vánoční odpoledne, kdy jsme společně připravili adventní věnce a učili se sebeobraně. Zaměstnanci této společnosti nás pak potěšili dárky a podpořili i doučování dětí.
 
 
Děkujeme nadačnímu fondu Chance4Children za podporu našich dětí.
Tento spolek s námi spolupracuje již dlouho a snaží se nám všestranně pomáhat - sháněli nám pěkné oblečení, loni např. přispěli na školné jednomu našemu studentovi. Společně s nimi a našimi mrňousky navštěvujeme Domov seniorů v Úvalech a vymýšlíme společný program pro děti a seniory. Díky C4C máme občas možnost navštívit zajímavé akce.
 
 
Děkujeme zaměstnancům společnosti DHI a.s. za zorganizování sbírky na zakoupení sportovních potřeb.
Pan Pavel Zykán zorganizoval mezi svými kolegy a kolegyněmi sbírku a zaslali nám finanční dar, který využijeme na zakoupení sportovních potřeb pro naše děti. Moc děkujeme - sport je velmi oblíbená činnost našich dětí, hlavně fotbal.
 
 
Děkujeme Konferenčnímu centru Immanuel za organizování letního tábora pro náš domov.
Již mnoho let jezdíme každý rok v létě na tábor na Vysočinu do Konferenčního centra Immanuel. Je tu krásná příroda a přátelé z Konferenčního centra vždy připraví pro děti velmi pestrý program. Tábor je zajímavý i tím, že se ho pravidelně účastní i cizinci, většinou z Irska, a děti se tak učí mluvit anglicky. Cena, kterou platíme za tento letní tábor je velmi nízká, centrum si na organizování tábora vždy shání sponzory.
 
 
Děkujeme panu T. Vavřincovi za pravidelné organizování bowlingového turnaje pro děti .
Již tradičně pořádá pan Tomáš Vavřinec jednou za rok bowlingový turnaj pro děti z Dětského domova Klánovice a Dolní Počernice. Děti bowling milují a každý rok se akci velmi těší. Panu Vavřincovi se občas podaří pozvat na bowling nějakou celebritu a děti tak poznají, že i známé osobnosti můžou být milými společníky. Většinou nechybí ani výborné
občerstvení - zkrátka skvělá akce.
 
 
Děkujeme firmě LINEA ART papír s.r.o. za poskytnutí hmotného daru.
Letos se nám podařilo získat neobvyklý dar - kancelářské potřeby v hodnotě 100 000,- Kč. Jsme tak vybaveni sešity, papírem, pořadači aj. kancelárskými potřebami minimálně na rok. Děkujeme firmě LINEA ART a panu Stefanu Stephanovi, který kancelářské potřeby osobně po několika částech obětavě do domova dovážel.
 

Děkujeme společnosti FISH MARKET a.s. - sádky Lahovice - za darování třeboňských kaprů na naši štědrovečerní tabuli.

 

 

 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Sponzoři   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice