Výběrové řízení - výměna dveří

4.2.2010

Výběrové řízení - výměna dveří Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výměna dveří do zahrady v hlavní budově dětského domova. Součástí zakázky je i nová stříška nad dveřmi.
Poptáváme dveře z masivního dřeva (nejlépe dub), plné bez skel, včetně zárubní. Stříška nad dveřmi bude také ze dřeva, aby architektonicky ladila se stylem budovy, jako krytina budou použity střešní tašky, popř. asfaltové šindele. Zakázka obsahuje demontáž a odvoz stávajících dveří a stříšky, montáž nových dveří a stříšky, zednické začištění a dopravu na určené místo.
Místo plnění/realizace: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Doba plnění: do 31.3. 2010
 
Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele: Dětský domov a školní jídelna Klánovice
IČ zadavatele: 61389293
Sídlo zadavatele: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka
Email: reditelka@ddklanovice.cz
Fakturační a doručovací adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Cena v Kč s DPH (váha kritéria 50 %)
Kvalita (váha kritéria 30 %)
Záruční doba (váha kritéria 20 %)
Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 17.2. 2010 do 16.00 hodin.
Místo a datum otevírání obálek
Dne 18.2. v 11.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci
Zaměření díla si možno domluvit e-mailem: reditelka@ddklanovice.cz nebo telefonicky: 608243335.
 
 
V Klánovicích 3.2. 2010
 
Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice