Výběrové řízení - stavební úpravy zahradního domku a vnitřních prostor obytných budov

17.6.2011

Výběrové řízení - stavební úpravy zahradního domku a vnitřních prostor obytných budov Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

 

 
Informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou dokončovací práce po rekonstrukci zahradního domku, stavební úpravy pokojů a kotelny v areálu Dětského domova a koordinace prací při odstraňování havárie na hlavní budově. Podrobná specifikace je přílohou této zadávací dokumentace.  

Místo plnění/realizace:
Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Doba plnění:
do 31.8. 2011


Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77

IČ zadavatele
: 61389293

Sídlo zadavatele
: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Osoba oprávněná jednat za zadavatele
: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka

Email
: reditelka@ddklanovice.cz

Fakturační a doručovací adresa
: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9 - Klánovice


Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.


Předpokládaná hodnota
do 160 000,- Kč s DPH (veškeré náklady včetně nákladů na mzdy, materiál a dopravu).


Kritéria pro hodnocení nabídek
                                                              
Cena prací v Kč/hodinu s DPH (váha kritéria 60 %)
Termín prací - časová flexibilita (váha kritéria 20 %)
Komplexnost dodávky a reference (váha kritéria 20 %)


Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 27.6. 2011 do 16.00 hodin.


Místo a datum otevírání obálek
Dne 28.6. 2011 v 11.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice


Možnost vyžádat si bližší informace
Prohlídku objektů, které jsou předmětem zakázky, je možno domluvit e-mailem: reditelka@ddklanovice.cz nebo telefonicky: 608243335.
 

V Klánovicích 14.6. 2011

Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka
 
 
 
 
 
Příloha zadávací dokumentace:
 
1/ pavilon Kruliš
Dokončení úprav zahradního domku u budovy Kruliš, betonáž u vstupních dveří, úprava podlah, očištění stěn a příprava pro malbu, související vyklízecí, úklidové a stěhovací práce.
Úprava stěn sklepních prostor kotelny budovy Kruliš, související vyklízecí, úklidové a stěhovací práce.
 
2/ pavilon hlavní budovy
Realizace stavebních úprav pokojů. V 1.NP ve velkém obýváku odstranění staré vrchní podlahové krytiny, úprava spodní vrstvy krytiny, očištění stěn a příprava pro malbu, související vyklízecí, úklidové a stěhovací práce. Ve 2.NP stavební úprava pokoje (věžička) včetně úpravy podlahy, očištění stěn a příprava pro malbu, související vyklízecí, úklidové a stěhovací práce. Ve 2.NP v jídelně a kuchyňce očištění stěn a příprava pro malbu, související vyklízecí, úklidové a stěhovací práce.
 
 
3/ hlavní budova koordinace prací při odstraňování havárie
Od dodavatele pomocných a koordinačních prací je očekáváno komplexní zajištění akce, které vyplývá z podmínek sjednaných mezi zadavatelem a dodavatelem stavebních prací. Dodavatel pomocných a koordinačních prací bude zajišťovat zejména včasné vystěhování a přípravu prostor před nástupem stavební firmy, bude operativně dojednávat řešení detailů, které nebyly předem specifikovány, dohlížet na technologické postupy, kvalitu prací a použitých materiálů a na dodržování termínů, které zajistí bezproblémový provoz ve vytíženém období po hlavních školních prázdninách.

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice