Výběrové řízení - stavební úpravy pokojů

6.3.2010

Výběrové řízení - stavební úpravy pokojů Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy pokojů v areálu Dětského domova. Podrobná specifikace je přílohou této zadávací dokumentace.  
Místo plnění/realizace: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Doba plnění: do 31.12. 2010
 
Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77
IČ zadavatele: 61389293
Sídlo zadavatele: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka
Email: reditelka@ddklanovice.cz
Fakturační a doručovací adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9 - Klánovice
 
Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.
 
Předpokládaná hodnota
do 120 000,- Kč s DPH.
 
Kritéria pro hodnocení nabídek
Cena prací v Kč/hodinu s DPH (váha kritéria 60 %)
Termín prací - časová flexibilita (váha kritéria 20 %)
Komplexnost dodávky a reference (váha kritéria 20 %)
 
Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 18.3. 2010 do 16.00 hodin.
 
Místo a datum otevírání obálek
Dne 19.3. v 11.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
 
Možnost vyžádat si bližší informace
Prohlídku objektů, které jsou předmětem zakázky, je možno domluvit e-mailem: reditelka@ddklanovice.cz nebo telefonicky: 608243335.
 
V Klánovicích 2.3. 2010
Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka
 
 
Příloha zadávací dokumentace:
 
1/ pavilon Kasal
příprava otvoru pro montáž dveří, úprava podlah pro pokládku nové krytiny, rekonstrukce krytiny schodiště, očištění stěn a příprava pro malbu, související vyklízecí, úklidové a stěhovací práce;
2/ pavilon Kruliš
příprava pro půdní vestavbu (zateplení půdy, oprava podlahy), broušení schodů, úprava podlah pro pokládku nové krytiny, očištění stěn a příprava pro malbu, související vyklízecí, úklidové a stěhovací práce;
3/ hlavní budova
odstranění plísně ze stěny pokoje a související bourací a stavební práce, úprava podlah a pokládka nové krytiny, očištění stěn a příprava pro malbu, úprava podlah a pokládka nové krytiny, související vyklízecí, úklidové a stěhovací práce;

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice