Výběrové řízení – psychoterapeutické služby pro DD Klánovice

24.11.2010

Výběrové řízení – psychoterapeutické služby pro DD Klánovice Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

 

 
Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou psychoterapeutické služby. Rozvrh terapií bude dohodnut dle aktuálních potřeb Dětského domova, předpokládáme v rozsahu cca. 10 hodin týdně.

Místo plnění/realizace:
Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Doba plnění:
do 31.12. 2011


Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77

IČ zadavatele
: 61389293

Sídlo zadavatele
: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Osoba oprávněná jednat za zadavatele
: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka

Email
: reditelka@ddklanovice.cz

Fakturační a doručovací adresa
: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9 - Klánovice


Kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Zároveň požadujeme životopis terapeuta, který bude obsahovat dosažené vzdělání a seznam absolvované praxe.

Předpokládaná hodnota

150,- Kč za hodinu

Kritéria pro hodnocení nabídek

Cena prací v Kč/hodinu s DPH (váha kritéria 60 %)
Termín prací - časová flexibilita (váha kritéria 20 %)
Komplexnost dodávky a reference (váha kritéria 20 %)

Způsob a místo pro podání nabídek

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 6.12. 2010 do 16.00 hodin.

Místo a datum otevírání obálek

Dne 7.12.2010. v 10.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Možnost vyžádat si bližší informace
 
Podrobnosti zakázky je možno konzultovat s ředitelkou DD e-mailem: reditelka@ddklanovice.cz nebo telefonicky: 608243335.
 
V Klánovicích 23.11. 2010
Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka
 
 
 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice