Výběrové řízení – oprava podlahy ve skladu

13.7.2010

Výběrové řízení – oprava podlahy ve skladu Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou


Informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky je oprava podlahy ve skladu, na ploše 20 m². Stávající podlahu je nutné nejprve obrousit. Po penetraci a vytmelení drobných výmolů a nesoudržných částí původní podlahy chceme aplikovat litou epoxidovou podlahovinu.
 
 
Místo plnění/realizace: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Doba plnění: do 31.8. 2010
 
Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele: Dětský domov a školní jídelna Klánovice
IČ zadavatele: 61389293
Sídlo zadavatele: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka
Email: reditelka@ddklanovice.cz
Fakturační a doručovací adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
15.000 Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídek
Cena v Kč s DPH (váha kritéria 50 %)
Kvalita (váha kritéria 30 %)
Záruční doba (váha kritéria 20 %)

Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 30.7. 2010 do 16.00 hodin.

Místo a datum otevírání obálek
Dne 2.8. v 11.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci
Prohlídku si je možno domluvit e-mailem: reditelka@ddklanovice.cz nebo telefonicky: 608243335.
 
 
V Klánovicích 12.7. 2010
 
Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka

 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice