Výběrové řízení – obnova a úprava zahrad

9.5.2013

Výběrové řízení – obnova a úprava zahrad Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou
Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je obnova a úprava zahrad v areálu Dětského domova v Klánovicích v etapách. Pro každou etapu bude vyhotovena zvláštní cenová nabíka.

 

Místo plnění/realizace: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Doba plnění: červen – listopad 2013

 

Identifikační údaje o zadavateli


Název zadavatele:
Dětský domov a školní jídelna Klánovice

IČ zadavatele: 61389293

Sídlo zadavatele: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka

Email: reditelka@ddklanovice.cz

Fakturační a doručovací adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9, Klánovice


Kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.


Kritéria pro hodnocení nabídek

Cena v Kč s DPH za hodinu práce (váha kritéria 70 %)

Reference (váha kritéria 30 %)


Způsob a místo pro podání nabídek

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 22.5. 2013 do 16.00 hodin.


Místo a datum otevírání obálek

Dne 23.5. 2013 ve 14.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice


Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci

Prohlídku si je možno domluvit e-mailem: reditelka@ddklanovice.cz nebo telefonicky: 608243335.

 

 

V Klánovicích 8.5. 2013

Mgr. Dana Kuchtová

ředitelka

 

 

 

 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (151)

7% (231)

87% (2628)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice