Výběrové řízení - dodávka a montáž přídavných bezpečnostních zámků

11.12.2010

Výběrové řízení - dodávka a montáž přídavných bezpečnostních zámků Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

 

 

Informace o předmětu veřejné zakázky
 
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 22 kusů přídavných bezpečnostních zámků pro vnitřní dveře a dodávka a montáž 45 zámků na skříňky
 
Místo plnění/realizace: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
 
Doba plnění: do 28.2. 2011
 
 
Identifikační údaje o zadavateli
 
Název zadavatele: Dětský domov a školní jídelna Klánovice
 
IČ zadavatele: 61389293
 
Sídlo zadavatele: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
 
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka
 
Email: reditelka@ddklanovice.cz
 
Fakturační a doručovací adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
 
 
Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.
 
Kritéria pro hodnocení nabídek
Cena v Kč s DPH (váha kritéria 60 %)
Kvalita (váha kritéria 20 %)
Záruční doba (váha kritéria 20 %)
 
Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 30.12. 2010 do 16.00 hodin.
 
Místo a datum otevírání obálek
Dne 3.1. 2011 v 11.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
 
Informace o možnostech vyžádat si zadávací dokumentaci
Zaměření díla si možno domluvit e-mailem: reditelka@ddklanovice.cz nebo telefonicky: 608243335.
 
 
V Klánovicích 10.12. 2010
 
Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka
 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice