Stavební úpravy domku pro administrativu v areálu Dětského domova p.č.506

21.6.2013

Stavební úpravy domku pro administrativu v areálu Dětského domova p.č.506 Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

 

 

 

Výběrové řízení - stavební úpravy domku pro administrativu, zahradního domku a garáže

 

Informace o předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy domku pro administrativu v areálu Dětského domova p.č.506. Provedeny budou úpravy vnějších omítek, vnějších dřevěných a kovových prvků budovy. Dále bude provedena úprava střechy garáže na p.č.509/1 a střechy zahradního domku p.č.485. Podrobná specifikace je přílohou této zadávací dokumentace.  
 
Místo plnění/realizace: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Doba plnění: 5.7. – 31.8. 2013
 
Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77

IČ zadavatele
: 61389293

Sídlo zadavatele
: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Osoba oprávněná jednat za zadavatele
: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka

Email
: reditelka@ddklanovice.cz

Fakturační a doručovací adresa
: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9 - Klánovice


Kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen předložit kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.

Předpokládaná hodnota
do 85 000,- Kč s DPH (veškeré náklady včetně nákladů na mzdy, materiál a dopravu).

Kritéria pro hodnocení nabídek       
                                                     
Cena prací s DPH (váha kritéria 90 %)
Reference (váha kritéria 10 %)

Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 3.7. 2013 do 12.00 hodin.

Místo a datum otevírání obálek
Dne 4.7. 2013 v 14.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Možnost vyžádat si bližší informace
Prohlídku objektu, který je předmětem zakázky, je možno domluvit e-mailem: reditelka@ddklanovice.cz nebo telefonicky: 608243335.
 
V Klánovicích 20.6. 2013
Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka
 
 
 
 
 
 
Příloha zadávací dokumentace:
 
 
Stavební úpravy domku pro administrativu v areálu Dětského domova p.č.506:
a)      provedeny budou úpravy vnějších omítek, odstranění, omítnutí a vyštukování v rozsahu 10 m2,
b)      nátěr fasády – impregnace + dvě vrstvy silikonové fasádní barvy pro nátěr historických budov v rozsahu 130 m2,
c)      zbroušení, renovace vnějších dřevěných prvků budovy, impregnace a nátěr ve dvou vrstvách v rozsahu 10 m2,
d)     odstranění nátěrů, zbroušení, renovace dvoukřídlých vchodových dřevěných dveří, nátěr ve dvou vrstvách,
e)      zbroušení vnějších kovových prvků budovy, základní nátěr a nátěr ve dvou vrstvách v rozsahu 70 m2,
f)       vyčištění od náletových dřevin, odkopání a odvoz přebytečné zeminy okolo budovy.
 
 
Úprava střechy garáže na p.č.509/1:
a)      odstranění omítky stropu, heraklitu a podhledových prken – 15 m2,
b)      zpevnění nosné stropní konstrukce podélnými prkny,
c)      zbroušení plechové střechy, základní nátěr a nátěr ve dvou vrstvách v rozsahu 15 m2,
d)     vybourání dvou otvorů a osazení mřížek na odvětrání.
 
 
Úprava střechy zahradního domku p.č.485:
a)      zbroušení plechové střechy, základní nátěr a nátěr ve dvou vrstvách v rozsahu 45 m2.
 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (151)

7% (231)

87% (2628)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice