Nadace Terezy Maxové

27.3.2015

Nadace Terezy Maxové V současné době jsou naše děti zařazeny do dvou projektů Nadace Terezy Maxové.

 

 

Accenture Academy

Výchozí situace:

Šance dětí vyrůstajících v dětských domovech na úspěšné zapojení do reálného života nejsou srovnatelné s ostatními vrstevníky. Tyto děti dosáhnou v převážné většině pouze relativně nízkého stupně vzdělání. Navíc jsou často z praktických důvodů směrovány na učiliště v dosahu jejich kmenového dětského domova. To znamená, že ne vždy se zcela přihlíží k jejich zájmům či předpokladům. Období dospívání je náročné pro každého mladého člověka. O to náročnější a složitější je pro mladé lidi, kteří svůj dosavadní život prožili v ústavních zařízeních, chybí jim sociální síť, životní zkušenost, vzory a jejich výchozí postavení je celkově znevýhodněné. Z toho vyplývá mnoho těžkostí. Děti a mladí lidé vychází z prostředí relativního blahobytu dětského domova a reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Mají velmi zkreslené představy o práci, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků. Nepřipravenost často vede k jejich selhání a roztáčí se tak bludný kruh fluktuace, nezaměstnanosti a závislosti na záchytné sociální síti. V horším případě je taková situace přivede k překročení zákona a na počátek kriminální dráhy.

Cíl projektu:

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 15 až 19 let (případně až 26 let), které vyrůstají v dětském domově a připravují se na odchod z něj. Projekt jim nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života, a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován v 16 dětských domovech v České republice a je do něj zapojeno 146 mladých lidí.



New Job, New Life

Výchozí situace:

Děti, které strávily velkou část života v dětském domově, vstupují do života s jinými zkušenostmi než děti vyrůstající v rodině. Umějí se pohybovat v prostředí ústavní péče, která jim dává jasná pravidla, a vstup do samostatného života je pro ně obvykle náročnou zkouškou. Z různých důvodů má 65 % těchto mladých lidí vzdělávací problém. Chybí jim sociální, komunikační, praktické a ekonomické dovednosti. Nejen to vede k tomu, že mají po opuštění dětského domova problém se samostatným životem a úspěšným nalezením zaměstnání. Na tyto mladé lidi navíc není trh práce připraven a zaměstnavatelé si často nevědí s jejich uplatnění rady.

Cíl projektu:

Naším cílem je zlepšit situaci jedné z nejohroženějších skupin dětí, rozšířit jejich pracovní zkušenosti a dovednosti a usnadnit jim vstup do pracovního života. Chceme dát těmto mladým lidem šanci. Proto jsme pro projekt New Job, New Life spojily síly mnoha aktérů, neboť jedině tak bude mít potřebný dopad. Projekt pomůže mladým lidem, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce. Cílem pomoci je rozvíjet pracovní zkušenosti a dovednosti u nejohroženější skupiny na pracovním trhu v ČR – mladých (po dosažení 18 let věku) s institucionální zkušeností (dětské domovy / azylové domy / sociální ústavy apod.). Projekt se zaměří na problémovou oblast přípravy na práci, její získání a udržení, a to zcela inovativní formou – s pomocí patronů a „supervizorů“, kteří budou daného mladého člověka provázet, tak aby získal potřebné pracovní návyky a uspěl na trhu práce. Cílem je individuálně zasáhnout 60–80 mladých lidí po celé ČR.

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Spolupracujeme   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (151)

7% (231)

87% (2628)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice