HISTORIE

DD Klánovice
V lednu 1949 bylo rozhodnuto Zemským národním výborem o zřízení Státního dětského domova pro děti předškolního věku v Klánovicích. 

V únoru 1949 bylo do klánovického domova přivezeno 45 dětí a zahájen provoz. 

V roce 1950 dostal dětský domov do užívání dům čp. 35, v roce 1953 dům čp. 151.
 
V roce 1957 byla při dětském domově založena mateřská škola. V domě čp. 35 vznikla záchytná krajská karanténa.
 
V roce 1959 bylo otevřeno zvláštní oddělení pro mentálně postižené děti. V roce 1961 byla založena mateřská škola internátní.  

V roce 1965 bylo zahájeno jednání na Ministerstvu školství v komisi mimoškolní výchovy při pedagogické radě MŠK o zřízení experimentálního dětského domova pro děti od 3 do 15ti let.

Dne  7. prosince 1965 byly otevřeny první rodinné buňky a od 1. září 1969 byly děti rozděleny do 4 heterogenních skupin. (skupin složených z chlapců i dívek různého věku). 

V současné době je v dětském domově 7 heterogenních rodinných skupin pro děti ve věku od 3 do 18ti let, případně do ukončení přípravy na povolání.  


ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Dětský domov v Klánovicích je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy pro děti od 3 do maximálně 26ti let. Zřizovatelem je hlavní město Praha. Jsme domov rodinného typu. Kapacita domova je 54 dětí a jsou rozděleny do sedmi rodinných skupin. O každou skupinu se starají čtyři vychovatelé.

 

MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ

Dětský domov tvoří komplex čtyř budov. V každé budově jsou dva byty, které obývají dvě rodinné skupiny. U domů je vždy veliká zahrada. Máme zde sportovní hřiště - na fotbal a na tenis. V provozu je i keramická dílna a zrekonstruovaná kuchyň. V letech 2012-2013 proběhla celková rekonstrukce budovy zvané Kasal ve Smržovské ulici. Průběžně opravujeme další budovy a vylepšujeme jejich interiéry. Od Magistrátu HMP jsme získali byt pro jednu rodinnou skupiny v Limuzské ulici, je to naše detašované pracoviště. Pro dospělé studující klienty a v rámci následné péče pro děti odcházející z DD zajišťujeme  tréninkové a startovací byty-garsonky. Máme deset tréninkových garsonek v Klánovicích a čtyři startovací byty v různých částech Prahy - v Čakovicích, v Petrovicích, v Bohnicích.CHARAKTERISTIKA DĚTÍ

Důvody pro umístění dětí do dětského domova jsou zejména: zanedbávání výchovy, výživy a dalších rodičovských povinností, fyzické a psychické týrání, pohlavní zneužívání. Pokud k nám do domova přijdou děti, u kterých je předpoklad, že se nebudou moci vrátit do původní rodiny, nebo o ně nikdo nejeví zájem a jsou tedy právně volné, hledáme pro ně aktivně náhradní rodiny - hostitelské, pěstounské i adoptivní.

 

  
ŽIVOT VŠEDNÍHO DNE

Pro socializaci dětí je důležité, aby se co nejvíce pohybovaly mezi běžnou populací, jejich denní režim je téměř stejný, jako režim dětí ve funkčních rodinách. Navštěvují většinou místní základní školu v Klánovicích, výjimečně praktickou školu v Úvalech nebo v Českém Brodě. Studenti dojíždějí na střední školy, zpravidla do jiných částí Prahy. Máme studenty středních škol s maturitou i studenty vysokých škol. Děti navštěvující ZŠ Klánovice obědvají v naší  jídelně, děti studující na středních školách jinde v Praze mají zajištěny obědy ve svých školách.

Odpoledne se děti připravují na další školní den - píší úkoly a učí se. Mnoho z nich potřebuje doučování, které u nás probíhá velmi intenzivně - téměř každý den. Alespoň jednou týdně pracují děti v zahradách domova, hrabou listí nebo uklízejí okolí.

Děti se v domově volně pohybují, navštěvují se, mají možnost vycházek, které hojně využívají i k samostatným výjezdům do centra Prahy. Často k nám přicházejí návštěvy - kamarádi dětí, příbuzní, známí. O víkendu některé děti odjíždějí na návštěvy rodin, starší děti chodí na brigády.

Na zájmové kroužky přihlašujeme děti do škol, které navštěvují, nebo do kroužků v obci Klánovice a v jejich širším okolí. Cílem je opět začlenění dětí z DD mezi populaci vrstevníků. Nejoblíbenější zájmovou činností je fotbal, který naši chlapci hrají v klubu FC Klánovice.

Večer připravují děti společně s vychovateli jídlo a uklízejí po sobě. O víkendu si děti s vychovateli zajišťují nákupy, vaření a úklidy stejně jako v rodinách.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021 | Designed by queue s.r.o.

© 2021 DD Klánovice