JETE - cesta do nitra atomu

25.8.2011

JETE - cesta do nitra atomu Fotografie z výletu 5. skupiny do JETE.

Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Odběr technologické vody je zajištěn z vodního díla Hněvkovice na Vltavě, jehož vybudování bylo součástí výstavby elektrárny. Požadovanou kvalitu vody zaručují čističky odpadních vod na horním toku Vltavy především ve Větřní, Českém Krumlově a Českých Budějovicích. Na jaře 2003 se temelínská elektrárna s instalovaným elektrickým výkonem 2000  MW stala největším energetickým zdrojem České republiky.
 
Investiční záměr stavby byl vydán v únoru 1979, úvodní projekt byl zpracován Energoprojektem Praha v roce 1985 a vlastní stavba provozních objektů byla zahájena v roce 1987. Po listopadu 1989 bylo v nových politických a ekonomických podmínkách rozhodnuto o snížení počtu bloků na dva. Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná stavba dokončena a v červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru. 21. prosince 2000 vyrobil první blok první elektřinu.
 
 

 

Z historie elektrárny
 
O výstavbě jaderné elektrárny v lokalitě Temelín bylo rozhodnuto po expertním výběru staveniště pro 4 bloky VVER 1000 v roce 1980. Investiční záměr stavby byl vydán již v únoru 1979, úvodní projekt 1. a 2. bloku byl generálním projektantem Energoprojektem (EGP) Praha zpracován v roce 1985. V roce 1982 byl uzavřen kontrakt na dodávku sovětského technického projektu. Tento projekt zahrnoval reaktorovnu, budovu aktivních a pomocných provozů a budovy dieselgenerátorových stanic.Stavební povolení bylo vydáno v listopadu 1986. Vlastní stavba provozních objektů byla zahájena v únoru 1987, přičemž přípravné práce byly zahájeny na staveništi již v roce 1983. Již před rokem 1990 byl původní sovětský projekt vylepšován československými odborníky. Generálním dodavatelem byla akciová společnost Škoda Praha.
 
Po listopadu 1989 došlo v nových politických a především ekonomických podmínkách k přehodnocení potřeby výkonu 4000 MW v České republice. Vláda ČR svým usnesením č. 103/93 z března 1993 rozhodla o dostavbě JE Temelín v rozsahu dvou bloků. Původní termíny dokončení jednotlivých bloků vycházely z průběžné doby výstavby unifikovaného bloku 60 měsíců. Vzhledem k dodavatelským problémům a ke změnám v politické a následně i hospodářské oblasti po roce 1989 byly termíny několikrát upraveny. Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná stavba dokončena a v červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru. 21. prosince 2000 vyrobil první blok první elektřinu.
 
Jaderná elektrárna Temelín byla projektována a postavena tak, aby byla odolná vůči účinkům, které mohou způsobit nepříznivé vnější jevy:

klimatické účinky (vítr, sníh, déšť, venkovní teplota),
vnější zátopy,
dopad letících předmětů (včetně letadel),
tlakové vlny od explozí,
zemětřesení.S  cílem zvýšit spolehlivost a  bezpečnost na úroveň západních elektráren došlo již po roce 1990 v projektu elektrárny k  řadě úprav. Od roku 1991 byla elektrárna podrobena několika desítkám prověrek inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii; jejichž doporučení ke zlepšení spolehlivosti a bezpečnosti elektrárny na úroveň západních elektráren byla v  průběhu výstavby, spouštění a provozu postupně realizována. Smyslem kontrolních misí bylo posoudit, zda po splnění doporučení mezinárodních kontrolních skupin bude JE Temelín plně srovnatelná s provozovanými jadernými elektrárnami ve světě.
 
První mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen MAAE), které se uskutečnily na pozvání tehdejší československé vlády, byly zaměřeny především na přehodnocení parametrů lokality, na zajištění jakosti i aspektů bezpečnosti a na prověření způsobu realizace projektu JE. Kromě toho pozvala společnost ČEZ v roce 1991 na JE Temelín americkou poradenskou firmu Halliburton NUS a požádala ji o provedení auditu, který byl zaměřen zejména na technickou koncepci elektrárny a prověřil, zda bude možné udělit JE povolení k provozu ve smyslu západních standardů. Audit dospěl k závěru, že toto povolení bude možno vydat za předpokladu, že budou splněna určitá doporučení, a že budou naplněny požadavky státních dozorných orgánů. Jednalo se zejména o doporučení:

nahradit původní systém řízení moderním digitálním systémem,
provést záměnu původního sovětského paliva a aktivní zóny,
zahájit práce na pravděpodobnostním hodnocení bezpečnosti (PSA),
dokončit projekt a instalaci plnorozsahového trenažéru,
nahradit původní kabely nehořlavými apod.
 
 
Pro dodávku systémů kontroly a řízení, radiačního monitorovacího systému, diagnostického systému primárního okruhu, tak pro dodávku jaderného paliva, byla ve výběrových řízeních vybrána americká firma Westinghouse. Dodávka moderních systémů kontroly a řízení a paliva zajistila – i přes dílčí problémy s jaderným, kterým se elektrárna nevyhnula - spolehlivý a bezpečný provoz bloků při respektování podmínek daných úvodním projektem.
  
Zkušební provoz prvního bloku byl zahájen 10. června 2002, na druhém bloku začal 18. dubna 2003. Do provozu byla elektrárna uvedena v letech 2002 až 2003.
 
 

Výrobní jednotka - Temelín

Instalovaný výkon
2 x  1000 MW

Rok uvedení do provozu
2002

Typ reaktoru
VVER 1000

 

 


Kontakt:

Jaderná elektrárna Temelín
Informační centrum
373 05 Temelín - elektrárna

Telefon: 381 102 639
Fax: 381 104 900
E-mail: infocentrum.ete@cez.cz

 

 

 

 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Společné akce | Fotogalerie   |   Tisk   |   Poslat článek známému

1.

1.

Velikost: 55 kB

2.

2.

Velikost: 85 kB

3.

3.

Velikost: 79 kB

4.

4.

Velikost: 80 kB

5.

5.

Velikost: 67 kB

6.

6.

Velikost: 55 kB

7.

7.

Velikost: 71 kB

8.

8.

Velikost: 44 kB

9.

9.

Velikost: 39 kB

10.

10.

Velikost: 35 kB

11.

11.

Velikost: 37 kB

12.

12.

Velikost: 31 kB

13.

13.

Velikost: 43 kB

14.

14.

Velikost: 40 kB

15.

15.

Velikost: 39 kB

16.

16.

Velikost: 37 kB

17.

17.

Velikost: 39 kB

18.

18.

Velikost: 60 kB

19.

19.

Velikost: 61 kB

20.

20.

Velikost: 60 kB

21.

21.

Velikost: 87 kB

22.

22.

Velikost: 96 kB

23.

23.

Velikost: 51 kB

24.

24.

Velikost: 92 kB

25.

25.

Velikost: 106 kB

26.

26.

Velikost: 40 kB

27.

27.

Velikost: 27 kB

28.

28.

Velikost: 26 kB

29.

29.

Velikost: 22 kB

30.

30.

Velikost: 13 kB

31.

31.

Velikost: 16 kB

32.

32.

Velikost: 14 kB

33.

33.

Velikost: 19 kB

34.

34.

Velikost: 18 kB

35.

35.

Velikost: 38 kB

36.

36.

Velikost: 30 kB

37.

37.

Velikost: 25 kB

38.

38.

Velikost: 21 kB

39.

39.

Velikost: 28 kB

40.

40.

Velikost: 23 kB

41.

41.

Velikost: 35 kB

42.

42.

Velikost: 29 kB

43.

43.

Velikost: 45 kB

44.

44.

Velikost: 33 kB

45.

45.

Velikost: 45 kB

46.

46.

Velikost: 32 kB

47.

47.

Velikost: 36 kB

48.

48.

Velikost: 30 kB

49.

49.

Velikost: 34 kB

50.

50.

Velikost: 29 kB

51.

51.

Velikost: 25 kB

52.

52.

Velikost: 29 kB

53.

53.

Velikost: 33 kB

54.

54.

Velikost: 26 kB

55.

55.

Velikost: 30 kB

56.

56.

Velikost: 34 kB

57.

57.

Velikost: 69 kB

58.

58.

Velikost: 29 kB

59.

59.

Velikost: 51 kB

60.

60.

Velikost: 25 kB

61.

61.

Velikost: 49 kB

62.

62.

Velikost: 49 kB

63.

63.

Velikost: 79 kB

64.

64.

Velikost: 25 kB

65.

65.

Velikost: 49 kB

66.

66.

Velikost: 29 kB

67.

67.

Velikost: 47 kB

68.

68.

Velikost: 28 kB

69.

69.

Velikost: 23 kB


Související články

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (151)

7% (231)

87% (2628)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice