Schránka důvěry - řád

25.1.2012

Schránka důvěry - řád Vnitřní pravidla pro řešení připomínek, podnětů a stížností dětí v Dětském domově Klánovice.

1.
      Tato pravidla jsou závazná a jsou veřejně k dispozici dětem i pracovníkům organizace v písemné podobě


2.     
Náměty a stížnosti nejsou brány jako útok, ale jako podnět pro další rozvoj a zkvalitnění života v DD

3.     
Uplatnit lze připomínku (drobné upozornění nebo doplnění k chodu DD), podnět či námět (návrh dítěte na změnu, která by mohla přispět ke zlepšení problému) nebo stížnost (záporné, kritické vyjádření dítěte k chodu DD, ke konkrétní aktivitě, nebo stížnost na konkrétního člověka

4.     
Stížnost smí podat každé dítě, aniž by tím bylo jakýmkoli způsobem ohroženo

5.     
O možnosti vznést stížnost jsou děti informovány ředitelkou na setkáních s ní a dále svými vychovatelkami a vychovateli na skupinách

6. 
     Schránka důvěry je určena pro vhazování vlastních listů, kterými dítě podává námět či stížnost.

7.     
Schránka je řádně uzamčena a označena.

8.     
Ke klíči od Schránky má přístup pouze ředitelka a její zástupci

9.     
Schránka je umístěna na veřejně přístupném místě v jídelně tzv. Hlavní budovy

10.  
Schránka je vybírána 1x za tři týdny, vždy v den porady, za účasti členů komise pro řešení námětů a stížností dětí

11.  
Všechny náměty a stížnosti projedná komise určená ředitelkou DD ve lhůtě 30 dnů

12.  
O výsledcích rozhodnutí budou informovány všechny děti ústně ředitelkou na informativních setkáních a dále vychovateli na skupinách, které s výsledky rozhodnutí seznámí členové a členky komise, dále budou výsledky vyvěšeny na nástěnce. Časová lhůta pro vyvěšení písemného vyjádření ke stížnosti je 30 dní.

13.  
Všechny náměty a stížnosti budou evidovány

14.  
Dítě se může do 15 dnů po vyvěšení vyjádření odvolat, dítě-stěžovatel má možnost si svobodně zvolit nezávislého zástupce – fyzická osoba stojící mimo struktury organizace, který jej při vyřizování stížnosti bude zastupovat.

15.  
Vyhodnocování námětů a stížností – v závěru kalendářního roku jsou znovu shrnuty a vyhodnoceny všechny podané náměty a stížnosti a jejich řešení na pedagogické radě. Výsledky analýzy se pak stanou podnětem pro změnu výchovných plánů a přístupů pro další období.

16.  
Členy komise pro období kalendářního roku 2011 jsou: Dana Kuchtová, Drahomíra Kožíšková, Dagmar Fabianová, Lidmila Veselá, František R., Patrik L.
 

 

 

(formát souboru: *.doc, velikost 24 kB)

(otevřít/stáhnout)


Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Download   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (151)

7% (231)

87% (2628)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice