Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.Název

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77

 

2.Důvod a způsob založení

V lednu 1949 bylo rozhodnuto Zemským národním výborem o zřízení Státního dětského domova pro děti předškolního věku v Klánovicích. 

V únoru 1949 bylo do klánovického domova přivezeno 45 dětí a zahájen provoz. 

V roce 1950 dostal dětský domov do užívání dům čp. 35, v roce 1953 dům čp. 151.
 
V roce 1957 byla při dětském domově založena mateřská škola. V domě čp. 35 vznikla záchytná krajská karanténa.
 
V roce 1959 bylo otevřeno zvláštní oddělení pro mentálně postižené děti. V roce 1961 byla založena mateřská škola internátní.  

V roce 1965 bylo zahájeno jednání na Ministerstvu školství v komisi mimoškolní výchovy při pedagogické radě MŠK o zřízení experimentálního dětského domova pro děti od 3 do 15ti let.

Dne  7. prosince 1965 byly otevřeny první rodinné buňky a od 1. září 1969 byly děti rozděleny do 4 heterogenních skupin. (skupin složených z chlapců i dívek různého věku). 

V současné době je v dětském domově 7 heterogenních rodinných skupin pro děti ve věku od 3 do 18ti let, případně do ukončení jejich přípravy na povolání. Dětský domov v Klánovicích je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha.

Datum zahájení činnosti školského zařízení je 1.9. 1996, datum zápisu školy do rejstříku škol je 1.1. 2005, aktuálně platná zřizovací listina byla vydána 1.1. 2019.

 

3.Organizační struktura

Dětský domov má 7 rodinných skupin a kapacitu 54 dětí. Dětský domov zastupuje ředitelka a zástupkyně ředitelky. Dále je v dětském domově vedoucí vychovatelka a dalších 27 pedagogických pracovníků - vychovatelek, vychovatelů, jedna asistentka vychovatele, psycholožka. Dále máme ekonoma na zkrácený úvazek, účetní, finanční referentku, sociální pracovnici, tři kuchařky, technického pracovníka a asistentku ředitelky na poloviční úvazek.

 

4.Seznam podřízených povinných subjektů

nejsou

 

5. Zřizované organizace

nejsou

 

6.Kontaktní a poštovní spojení

http://www.ddklanovice.cz/Kontakt/

 

7.Adresa internetové stránky

www.ddklanovice.cz

 

8.Případné platby lze poukázat

19-4036560227/0100

 

9.IČ

61389293

 

10.DIČ

nejsme plátci DPH

 

11.Seznamy hlavních dokumentů

Vnitřní řád, Zřizovací listina, ŠVP

Ke stažení zde: http://www.ddklanovice.cz/Download/

 

12.Rozpočet

K nahlédnutí u účetní dětského domova po předchozí domluvě.

 

13.Žádosti o informace

Posláním dotazu přes email nebo poštou. Případně domluvením schůzky.

Příjem žádostí a dalších podání: Písemně e-mailem nebo poštou. Osobně při domluvené schůzce.

 

14.Opravné prostředky

Dle zákona č. 106/1999 Sb, Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3). Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

Ke zřizovateli: Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01 

 

15.Formuláře

formuláře jako nastavené žádosti o poskytnutí informací dětský domov neposkytuje, jejich formu ponechává na žadateli

- formuláře lze stáhnout zde: http://www.ddklanovice.cz/Download/

 

16.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací): https://portal.gov.cz/

 

17.Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

 

18.Vydané právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 263/2007 - pracovní řád ve znění pozdějších předpisů

 

19.Úhrady za poskytování informací

zdarma 

 

20.Licenční smlouvy

nejsou

 

21.Vzory licenčních smluv

nejsou

 

22.Výhradní licence

nejsou

 

23.Výroční zprávy

Ke stažení zde: http://www.ddklanovice.cz/Domu/Vyrocni-zpravy/

 

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice